نمایش محتوای سبز

1401/6/30 - 11:1
30 نمایشنامه دفاع مقدس منتشر شد

به نقل از خبرگزاری سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس 30 متن نمایشی دفاع مقدس منتشر شد.

ایرج افشاری اصل مدیر مسئول انتشارات هنر دفاع اعلام کرد که در راستای حمایت از نویسندگان تئاتر دفاع مقدس طی فراخوان و اطلاع رسانی به نویسندگان این عرصه در سراسر کشور، پس از دریافت و کارشناسی آثار و مشاوره با نویسندگانشان، 30 نمایشنامه انتخاب و برای چاپ آماده­ سازی شد که در مردادماه امسال چاپ  و در ادارت کل حفظ و نشر آثار دفاع مقدس توزیع گردید.

افشاری اصل ابراز کردند که با چاپ این 30 اثر، مجموع متون نمایشی منتشرشده در هنر دفاع به 110 عنوان رسید که در چهار سال پیاپی این آثار به زیور طبع آراسته شدند.

همچنین عنوان شد انتشارات هنر دفاع در نظر دارد به دنبال این موفقیت، امسال نیز  30 عنوان نمایشنامه از نویسندگان سراسر کشور را برای چاپ آماده کند که بدین طریق از نمایشنامه­ نویسان سراسر کشور دعوت می­شود تا آثار خود را جهت چاپ و انتشار به سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس ارسال نمایند.

کپی لینک کوتاه
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA

نمایش محتوای سبز